HOE VERLOOPT EEN TRAJECT

 

 

Elk traject start met een intakegesprek, zakelijk én particulier.


Als medewerkers naar mij verwezen worden via een organisatie vindt er vaak een gesprek met de opdrachtgever plaats, met aansluitend een diepgaander gesprek met

de cliënt. Ik bespreek de vraag naar ontwikkeling of verandering en we bespreken of er voldoende vertrouwen in mij is om met mij aan  de hulpvraag te werken.
Een opdrachtgever zal wel op de hoogte worden gehouden over de voortgang van het proces, maar niet over de inhoud van onze gesprekken. De inhoud van onze

gesprekken is vertrouwelijk.


Vervolgens zullen we op basis van het intakegesprek afspraken maken over de verwachting van het aantal ontmoetingen, die gemiddeld 1 tot 1,5 uur duren. Afspraken en

vooral ook de frequentie worden in overleg gemaakt.

 

Tijdens de afspraken met mij ben je niet alleen aan het praten over het probleem, maar er zal ook in de praktijk aan een ontwikkeling worden gewerkt. Ik verwacht dat je hier

ook toe bereid bent.